Find dit hørecenter Esbjerg, hvis du har mistanke om høretab

I det daglige bruger vi hørelsen mere, end vi måske tænker over. For de flestes vedkommende er det først, når den forsvinder, at de begynder at bekymre sig om den. Mennesker med høretab begræder savnet af lyde, de før tog for givet: Fuglefløjt om foråret, dejlig musik, og lyden af deres elskedes stemme. Og de fleste, som mister hørelsen som følge af udsættelse for støj i ungdommen, fortryder, at de ikke gjorde mere for at beskytte denne – tiltider undervurderede – sans.

Høreskader og høretab – en dansk folkesygdom

Desværre ses der en opadgående tendens, som peger i retning af en stigning i antallet af yngre mennesker, som pådrager sig skader på hørelsen. Skader, som opstår som følge af udsættelse for støj (støj fra arbejdspladsen, fra høj musik i hovedtelefoner, eller fra hyppigt koncertgængeri) udarter sig i enten helt eller delvist høretab, eller i den frygtede sygdom tinnitus. Både høretab og tinnitus er meget ubehagelige at opleve. Og har du først gjort skade på den sarte og fintfølende høresans, kan den ikke repareres igen. Skaden er uoprettelig – men du kan genvinde en del af din hørelse med et moderne høreapparat.

Find ud af, om du lider af høretab og har brug for høreapparat

Du vægrer dig måske ved at skulle have høreapparat. Mange yngre mennesker forbinder høreapparater med alderdom og forfald. Men den gode nyhed er, at de moderne høreapparater for det første er væsentligt mere diskrete, for det første mange gange mere effektive. Et nutidigt høreapparat tilpasses specielt til dig og dit høretab – og det betyder, at du atter vil kunne indgå i en samtale i et fyldt lokale, uden konstant at skulle bede din samtalepartner gentage sig selv.

Du kan få råd og vejledning til valg af høreapparat hos Audika Hørecenter Esbjerg. Her kan du også få en gratis høretest, som giver et nøjagtigt billede af dit høretab.